Försäljningsförbud laddbox Easee

Elsäkerhetsverket har fattat beslut att laddboxen Easee har säljförbud. Anledningen är att tillverkaren av laddboxen använt en elektronisk funktion istället för en mekanisk vilket medför att Elsäkerhetsverket anser att laddboxen ej uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

Beslutet innebär att tillverkaren Easee är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas kommer tillverkaren Easee att kommunicera ut och verkställa. Vi som återförsäljare följer ärendet noga och återkommer med mer information när tillverkaren Eaase har analyserat Elsäkerhetsverkets analys och beslut.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice