REpowerEU – Upplands Energi sänker sin egen energiförbrukning

Den ryska invasionen av Ukraina, som är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig har snabbt ändrat energilandskapet i Europa. Som ett steg att stärka Europas oberoende och utfasning av ryska fossila bränslen har EU-kommissionen beslutat om flera åtgärdspaket, bland annat att EU länderna ska sträva efter att sänka sin energiförbrukning med 10%.

Upplands Energi har de senaste åren fortlöpande gjort åtgärder för att sänka sin egen energiförbrukning genom:

 • Stor SolEl anläggning på egen fastighet
 • Energismarta  värmepumpar på kontor och lager
 • Tilläggsisolering av fastigheter
 • Nytt modernt ventilationssystem
 • LED-lampor med sensorer på kontoret
   

Nu tar vi ytterligare ett steg för att sänka vår energiförbrukning genom att:

 • Sänka inomhustemperaturen på kontor, lager och större transformatorstationer
 • Installera nya energismarta motorvärmare
 • Släcka belysningen när ingen vistas på kontor eller i lokal
   

Upplands Energis vill  inspirera andra företag och hushåll att se över sin energiåtgång. Sänkningen av energiförbrukningen är också en solidaritets­handling med Ukraina som drabbas hårt av Rysslands oförsvarliga invasion.

Tillsammans måste vi REpowerEU!


P.S. En temperatur­sänkning på 1 grad beräknas att sänka energiåtgången med 5 procent, vilket innebär att alla kan hjälpa till att sänka energiförbrukningen. Upplands Energi erbjuder även alla våra kunder, med någon typ av vattenburen värmepumpslösning, en automatik som beräknar sänka energiförbrukningen med ca 10 % med bibehållen inomhuskomfort.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice