Guide elförbrukning Mina Sidor

1. Logga in på Mina Sidor med hjälp av BankId
2. Välj avtal och anläggningsuppgifter
3. Klicka på Elnät -> Din adress (GS1 - 7359999128....) -> Förbrukning -> Din adress -> Visa graf
4. Zooma genom att klicka på diagrammets staplar
5. Går att spara som tabell

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice