Upplands Energi har Sveriges nöjdaste kunder!

Nu är det officiellt, Upplands Energi har Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex, publicering den 23 november 2020, är Upplands Energi det elbolag i Sverige som har de nöjdaste kunderna. Upplands Energi är bäst i Sverige.

Detta förtroende styrker oss i vår strategi att ett lokalt uppländskt energiföretag med en stark förankrad samhälls- och miljöprofil och en enastående kundservice är vad upplänningarna önskar och efterfrågar. Den responsen är all energi vi behöver. Tack alla våra kunder för det!