Pågående ledningsbesiktning Björklinge

Fram till den 1 oktober 2023 pågår manuell besiktning av elnätet i Björklinge med en omnejd om 7 kilometer. Luftburna elledningar i elstolpar, både hög – och lågspänning, besiktigas manuellt till fots och med hjälp av fyrhjuling eller bil. Detta innebär att personal kommer att röra sig på tomter och runt fastigheter för att besiktiga elledningar. Upplands Energis personal  bär alltid arbetskläder och åker i fordon med Upplands Energis logga.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice