Elpriskompensation – Utbetalningen sker automatiskt

Utbetalning av elpriskompensationen

Under september månad påbörjar vi utbetalningen av elpriskompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser under mars 2022. Kompensationen kommer att utbetalas per automatik i oktober månad till samtliga berörda kunder.

Elpriskompensationen kommer att betalas ut som ett avdrag på din elnätsfaktura. Om kompensationen är större än fakturabeloppet överförs resterande belopp som ett tillgodobelopp på nästkommande fakturor.

För de hushåll där ett kundskifte har skett under mars 2022 pågår utredning för att säkerställa att den drabbade kunden är den kund som kompenseras. Vidare medför det att utbetalningen för dessa hushåll sker vid senare tillfälle.

Beslut gällande elpriskompensationen

Den 12 maj 2022 beslutade regeringen om en, sedan tidigare aviserad, modifierad elpriskompensation för mars månad. Stödet för mars månad gäller elprisområdena 3 och 4, dvs södra och mellersta Sverige där priserna har ökat som mest. Högsta möjliga ersättning att få ut är 1 000 kr vid en förbrukning på över 2 000 kWh och lägsta ersättning är 100 kr vid en förbrukning på mellan 400 – 699 kWh.

Aktuellt just nu

Regeringen har lagt ett förslag om högkostnadsskydd för elpriser och i nuläget finns inga fattade beslut. Vill du veta vad förslaget innebär hänvisar vi till Regeringskansliets pressmeddelande.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice