Beslut gällande elpriskompensation – Utbetalningen sker automatiskt

Riksdagen beslutade i februari om elpriskompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser under perioden december 2021 – februari 2022.

Som elnätsbolag har vi blivit ombedda att administrera elpriskompensationen. Du som kund behöver inte ansöka om kompensationen utan det sker automatiskt.

Kompensationen kommer att betalas ut efter en ersättningstrappa från 700 kWh - 2000 kWh elanvändning per månad. Frågor om förslagets utformning hänvisas till Regeringen eller Energiföretagen Sverige.

Från den 15 mars kan elnätsbolagen ansöka till Kammarkollegiet för elpriskompensation till berörda kunder. Ansökan kan dock skickas in först efter att mätvärdena för samtliga 3 månader fastslagits.
 

När kan elpriskompensationen betalas ut till mig?

Vi arbetar skyndsamt gällande utbetalningar av elpriskompensationen. Exakt när just din utbetalning kommer att ske kan vi ännu inte yttra oss om. Vi planerar att kunna påbörja utbetalningar av elpriskompensationen under juni månad. Dock förutsätter det att även Kammarkollegiet har en skyndsam handläggning av ansökningarna från nätbolagen. Kompensationen kommer att utbetalas per automatik till berörda kunder, det är inget du behöver ansöka om.

Elpriskompensationen kommer att betalas ut som ett avdrag på din elnätsfaktura. Om kompensationen är större än fakturabeloppet överförs resterande belopp som ett tillgodobelopp på nästkommande fakturor.

Aktuellt just nu

Den 14 mars presenterade Regeringen ett förslag på förlängning och förändring av elpriskompensationen för mars månad. Detta gäller enbart kunder i södra Sverige, elprisområde SE3 och SE4, samt med en förändrad ersättningstrappa. Det finns än så länge ingen tidplan för beslut i Riksdagen och när ersättningen för mars kan börja betalas ut.