Vi stöttar Jul på Uplands!

Med stor glädje bidrar vi till julfirandet på Uplands Nation. Sedan 1970 har Uplands Nation jobbat för att hemlösa, pensionärer, studenter och barnfamiljer ska få känna glädje och gemenskap genom sitt projekt ”Jul på Uplands”. I år ber Uplands Nation att de som inte behöver värmen endast hämtar julmat, för att kunna hålla huset öppet för de som behöver det mest i begränsat antal. På bild Anna Söderlund, Försäljare SolEl, Upplands Energi.