Tack för din viktiga insats som utvecklat och rustat Upplands Energi för framtiden

Vid företagets stämma avgick Biör Flygt efter mer än 20 år som ordförande. Vi tackar Biör för den omfattande och viktiga insats han genom åren lagt på att utveckla företaget till det moderna och framgångsrika energiföretag som Upplands Energi nu är samt att företaget står väl rustat för framtiden.

Årets stämma medförde inte någon möjlighet till en relevant avtackning varför den kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

Tack för din insats Biör! Hälsar alla på Upplands Energi!

På bilden ses den första SolEl anläggningen som såldes och levererades av Upplands Energi - sitter på Biörs hus!