Föreningsstämma 2021

Tisdagen den 20 april kl 18.00

Upplands Energi, Ramsjövägen 46, Björklinge

Med anledning av den rådande situationen kring spridningen av Covid-19 kan förändringar ske av genomförandet av föreningsstämman. Vi följer noggrant och kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19 och anpassar löpande vår verksamhet utifrån det.

PROGRAM:

Kl 18.00 - 19.00 Registrering i röstlängd
Kl 19.00 och framåt, Föreningsstämma
(Ingen förtäring erbjuds på grund av rådande situation kring spridningen av Covid-19)


Genom en skriftlig fullmakt får man högst företräda en annan medlem.

Anmäl dig nedan eller ring vår växel 018-67 84 00 senast 6 april. OBS! På stämman kan endast registrerade medlemmar delta. 

Varmt välkommen!

Anmälningsformulär