Jippie! Vi är schyssta elhandlare!

Vi är glada och stolta att vi har blivit certifierade med Schysst elhandel som garanterar att det är lättare, tydligare och tryggare för dig som kund att handla el.

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger särskilt uppställda kundlöften, som elhandelsföretaget måste förbinda sig till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i sin försäljning och att alla kunder ska kunna handla el på ett tryggt sätt.

I Sverige finns det mer än 150 elhandelsföretag och drygt 20 är godkända för Schysst elhandel och ett av dem är vi, Upplands Energi!