Fredag 4 januari 2019

Stormen Alfrida avklarad!

Under natten till onsdagen drog stormen Alfrida in över Uppland med vindstyrkor upp till orkannivå och orsakade mycket stora skador på Elnätet medförande omfattande störningar hos tusentals kunder.
Ca 20 % av alla kunderna inom nätområdet vart drabbade, speciellt i de östra delarna av Uppland som drabbades mycket hårt. Elnätet var på många ställen helt raserat och vi har jobbat intensivt dygnet runt under 4 dagar för att bygga upp elnätet på nytt igen så att våra kunder återfår strömmen.

”Jag har jobbat på Upplands Energi i 32 år” säger eldriftledare Kjell Johnsson och fortsätter ”jag har aldrig varit med om så mycket sönderslaget elnät. Vi har jobbat stenhårt för att ta oss ur ett mycket besvärligt läge, men nu är vi åter i normalläge och våra kunder har fått strömmen åter”

Närmaste veckorna kommer vi att få arbeta med träd på ledningar, reparera transformatorstationer, sätta stolpar mm. Så vårt arbete är inte klart. Däremot är vi glada för att ha lyckats att hjälpa kunderna i första hand! 

Upplands Energis elnät är beläget inom halva Uppsalas samt delar av Hebys och Östhammars kommuner.