HELIKOPTERBESIKTNING AV ELLEDNINGAR

Under lördag och söndag 5-6 januari kommer våra elledningar besiktigas med hjälp av helikopter. Detta innebär att lågt flygande helikopter kan förekomma. Vi undviker i möjligaste mån att flyga lågt nära lantbruk, hästar och betesdjur.

Vi besiktigar elledningarnas tekniska skick för att lokalisera träd som eventuellt ligger på elledningarna. Detta för att förekomma eventuella följdfel som kan ha orsakats av stormen Alfrida

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 018-37 00 00.