Visst ser det varmt och skönt ut med fastigheter som fått sin el!

UPPDATERAD INFORMATION OM STRÖMAVBROTT I VÅRT NÄTOMRÅDE.

Uppdatering kl 12:00 5 januari

Kl 23:30 den 4 januari ringde en av våra montörer in och rapporterade att sista kundpåverkade arbetet var klart. Nu har samtliga kunder fått el!! 

Vi har varit igång i mer eller mindre 4 dygn och slitit med skadorna från stormen Alfrida. Det har gjorts ett fantastiskt jobb och flera har avbrutit sina semestrar för att vara på plats och jobba, helt super!
Vi har fått hjälp av många lokala skogsröjare, maskinförare samt Gävle-, Sala-Heby- samt Eskilstuna Energi!  Stort tack!

Närmaste veckorna kommer vi att få arbeta med träd på ledningar, reparera transformatorstationer, sätta stolpar mm. Så vårt arbete är inte klart. Däremot är vi glada för att ha lyckats att hjälpa kunderna i första hand! 

Vill återigen passa på att tacka alla er som ringer och rapporterar träd på ledning och andra felaktigheter. Det är en stor hjälp för oss. Stort TACK!

Men visst ser det varmt och skönt ut med fastigheter som fått sin el!

 

Uppdatering kl 15:00 4 januari

För tillfället har vi 5 strömlösa lågspänningskunder. De beräknas att ha fått tillbaka sin ström om ca någon timme. Det kvarstår dock träd som lutar på flera ställen. Dessa träd orsakar inte några strömavbrott och kommer att avlägsnas fortlöpande.
Har du strömavbrott och inte tidigare felanmält, ber vi dig att kontakta oss på 018-37 00 00

Vi återkommer med information när alla träd är avlägsnade. Samtidigt vill vi passa på att tacka alla er som ringer och rapporterar träd på ledning och andra felaktigheter. Det är en stor hjälp för oss. Stort TACK!

 

Uppdatering kl 10:00 4 januari 

För tillfället har vi fortfarande 2 högspänningsfel samt 18 lågspänning som berör ca 35 kunder. Kl 9:30 fick vi tillfälligt stänga av strömmen i Stavbyområdet för att kunna komma åt trasiga ledningar och ta bort nedfallna träd på ett säkert sätt.  

 

Uppdatering kl 07:00 4 januari

Vi har börjat att fördela ut arbeten till vår personal som nu ger sig ut igen. Vi kommer att ha ca 30 personer ute som kommer att jobba med högspänningsfel samt även arbeta med lågspänningsfelen. Vårt främsta mål är att du som kund ska ha din el igång igen.   

 

Uppdatering kl 17:00 3 januari

Våra montörer och skogsröjare är kvar ute för att röja för ledningar och reparera ledningarna. Det är en hel del att göra. De beräknas arbeta fram till ca kl 24 för att sedan gå hem för lite sömn och vara tillbaka i morgon bitti kl 07:00.

Har du funderingar är det bara att ringa oss på 018-37 00 00 

Uppdatering kl 13:00 3 januari

När du som kund tittar på avbrottskartan ser du tre områden med pågående störning. Det är högspänningsledningar som inte fungerar. På Salsta-ledningen är det en hel station som blivit förstörd av nedfallande träd. På Golvsta-ledningen har vi störningar och ledningen ligger på marken, vi stöttar med elverk. På Åstorps-ledningen är halva ledningen lagad. Vi har även en fjärde högspänningsledning (Saringe) som också har delar av ledningen som är trasig. Här stöttar vi med elverk.

Det betyder att det finns områden utan ström på de så kallade lågspänningslinjerna vilket innebär fast din fastighet är strömlös kanske inte fastigheten finns inom de rödmarkerade områdena. Men det betyder inte att vi inte vet att du inte har ström. Är du fundersam är du välkommen att ringa oss på 018-37 00 00.

 

Uppdatering kl 11:00 3 januari 

Tyvärr finns det fortfarande kunder som är utan ström. Dessa kunder bor på områden som har fått mest skada. Inte bara träd på ledningar utan även knäckta stolpar, till och med knäckta transformator stolpar.
Till vår hjälp har vi fått ytterligare förstärkning ute på fältet. Inte bara skogsröjare, maskinförare runt omkring Uppland utan även montörer från Sala-Heby Energi och från Gävle Energi som hjälper oss med arbetena. Så just nu har vi ca 30 man ute, främst i de östra områdena men även runt Östervåla där det konstaterats avbrott från stormen.

De åtgärder som är kvar blir mer och mer komplicerade som till exempel transformatorstolpar som har havererat.

Uppdatering kl 06:00 3 januari

Fortfarande saknar 82 kunder el. Våra montörer är på väg ut för att forsätta arbetena efter några timmar sömn. Under natten har vi även haft några elverk till hjälp i utsatta områden. Under dagen kommer vi också att besikta elledningarna med helikopter för att hitta eventuella skador på elledningarna.

Uppdatering kl 18:00 2 januari

690 kunder saknar fortfarande el men alla fortsätter att jobba ute i fältet för att hitta nedfallna träd och andra fel som har uppstått.  

Uppdatering kl 15:00 2 januari

Ca 1800 kunder i vårt nätområde saknar fortfarande el på grund av den kraftiga stormen Alfrida.

Många träd har fallit på ledningar och vi har hittils gjort omkopplingar ute i nätet så att vi innesluter själva felet till ett så begränsat område som möjligt.
Omkopplingsarbetet sker både från driftcentralen och i ute fält.

Just nu har vi montörer ute på alla större fel men kan ännu inte säga när dessa är åtgärdade. Efter att dessa är lagade kommer vi troligen att se fel på lågspännnigsledningrna och där kan det ta ytterligare tid innan dessa är åtgärdade. 

Vi rekommenderar våra kunder att läsa på hemsidan där informationen uppdateras kontinuerligt. 

Vi gör allt vad vi kan för att alla ska få tillbaka elen så snart som möjligt. Tills dess är det bra att tänka på att hålla frysen och kylen stängd samt spara på vattnet.