Helikopterbesiktning av elledningar

Under torsdagen den 3 januari kommer våra elledningar besiktigas med hjälp av helikopter. Detta innebär att lågt flygande helikopter kan förekomma. Vi undviker i möjligaste mån att flyga lågt nära lantbruk, hästar och betesdjur.

Vi besiktigar elledningarnas tekniska skick efter stormen Alfrida för att lokalisera träd som eventuellt ligger på elledningar eller på marken.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 018-37 00 00.