Strömavbrott i vårt nätområde.

Ca 1800 kunder i vårt nätområde saknar fortfarande el på grund av den kraftiga stormen Alfrida.

Många träd har fallit på ledningar och vi har hittils gjort omkopplingar ute i nätet så att vi innesluter själva felet till ett så begränsat område som möjligt.
Omkopplingsarbetet sker både från driftcentralen och i ute fält.

Just nu har vi montörer ute på alla större fel men kan ännu inte säga när dessa är åtgärdade. Efter att dessa är lagade kommer vi troligen att se fel på lågspännnigsledningrna och där kan det ta ytterligare tid innan dessa är åtgärdade. 

Vi rekommenderar våra kunder att läsa på hemsidan där informationen uppdateras kontinuerligt. 

Vi gör allt vad vi kan för att alla ska få tillbaka elen så snart som möjligt. Tills dess är det bra att tänka på att hålla frysen och kylen stängd samt spara på vattnet.