Höjd elnätsavgift 2023

Elnätsverksamheten har erhållit omfattande kostnadsökningar i verksamheten vilket medför att elnätsavgiften kommer att höjas i början av 2023. Kostnader som ökat markant är bland annat drivmedel,  elnätsmaterial, underentreprenörer, löneutveckling kopplat till  kollektivavtal, överliggande elnät samt energiförlustkostnad. 

Upplands Energis uppdrag är inte att vinstmaximera utan att leverera rätt elnättjänstkvalité med bibehållandet av en skälig elnätsavgift, något vi levererat under en lång period och detta blir den första prisjusteringen på nästan åtta år. Mer information kommer då överliggande elnät, det vill säga när Vattenfall förmedlat sin prisökning till Upplands Energi.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice