Förändrad elnätsavgift 2023

Elnätsverksamheten har erhållit omfattande kostnadsökningar vilket medför att elnätsavgiften kommer att förändras första januari 2023. Kostnader som ökat är bland annat drivmedel, elnätsmaterial, underentreprenörer, löneutveckling kopplat till kollektivavtal samt energiförlustkostnad. Den absolut största kostnadsökningen genereras av Upplands Energis avgifter till överliggande elnät.

Upplands Energis uppdrag är inte att vinstmaximera utan att leverera rätt elnättjänstkvalité med bibehållandet av en skälig elnätsavgift, något vi levererat under en lång period och detta blir den första prisjusteringen på nästan åtta år.


Elnätsavgift 2023 med uppskattad årsförbrukning

TariffUppskattad årsförbrukningÅrlig elnätsavgift 2022Årlig elnätsavgift 2023Förändring kr/månFörändring %
16A Lgh5 000 kWh1 979 kr2 220 kr20 kr12,2 %
16A15 000 kWh5 218 kr5 835 kr51 kr11,8 %
20A15 000 kWh6 429 kr7 205 kr65 kr12,1 %
25A20 000 kWh8 270 kr9 265 kr83 kr12 %
35A30 000 kWh11 443 kr12 810 kr114 kr11,9 %
50A40 000 KWh15 719 kr17 600 kr157 kr12 %

Detta är ett exempel på olika säkringstariffer och beräknad energivolym. Priset består av en fast och en rörlig del. Statliga avgifter, moms och energiskatt tillkommer. Från och med 1 januari 2023 höjs energiskatten till 49 öre/kWh.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice