Förslag om elprisstöd

Svenska kraftnät har presenterat ett förslag för elprisstöd till regeringen. Ett högkostnadsskydd för höga elpriser ska införas i elprisområde SE3 (som Uppland tillhör) och elprisområde SE4 (södra Sverige). Inget stöd ska ges till elanvändare i norra Sverige.

Stödet omfattar 55 miljarder kronor och kommer att ges till både hushåll, företag och organisationer. Stödet gäller retroaktivt för perioden oktober 2021 – september 2022. I elprisområde SE3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh och i elprisområde SE4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh under perioden oktober 2021 – september 2022. Du kan se din förbrukning för perioden genom att logga in på Mina Sidor.

Nu kommer förslaget att granskas av Energimarknadsinspektionen.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för hur elprisstödet ska betalas ut. Nu pågår en utredning om hur utbetalningarna ska kunna ske snabbast möjligt. Det är än så länge oklart när stödet kommer kunna börja betalas ut.

Läs mer: Elprisstödet på Svenska kraftnäts hemsida.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande angående högkostnadsskydd

Läs mer: Försäkringskassan och Svenska kraftnät ska förbereda för utbetalning av elprisstöd.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice