Elstöd till hushåll i hela landet för perioden november - december 2022

Regeringen har den 9 mars beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Förordningen innebär att elstöd nu ska lämnas till elkonsumenter i hela landet. Stödet baseras på förbrukningen under november–december 2022. Bakgrunden till beslutet är att elpriserna var mycket höga i samtliga elprisområden i Sverige under dessa månader. I förordningen framgår bland annat vilka som har rätt till stödet och med vilket stödbelopp. Vidare framgår det vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera till Försäkringskassan för att stödet ska kunna betalas ut. Förordningen träder i kraft den 27 mars 2023 och planeringen är att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningarna under våren 2023.

Det här elstödet betalas ut till privatpersoner med elanläggning i hela landet för förbrukning under perioden november-december 2022. Du kan se din förbrukning för perioden genom att logga in på Mina Sidor.

Du som privatperson har rätt till elstöd om du

  • har ett eget elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag
  • för en elanläggning (uttagspunkt) i Sverige
  • du stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

OBS! De som är uppsatta på EU:s sanktionslista kommer inte att få stöd.

Elstöd för 80 procent av förbrukningen

Elstödet till privatpersoner i hela landet för perioden november-december 2022 har en begränsning på 80 procent. Begränsningen innebär att Svenska kraftnät hushållar med intäkterna för överbelastning och ger en signal till elanvändare att fortsätta att dra ner sin förbrukning av elen. På så sätt förbättrar vi effektsituationen och sänker elpriset. Begränsningen är lika för alla och enkel att administrera.

Läs mer: Elstöd Energimarknadsinspektionens hemsida

Läs mer: Elstöd Regeringens hemsida

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice