Ändrad energiskatt 2022

Från den 1 januari 2022 höjs energiskatten till 45 öre/kWh inklusive moms.