Ändrad energiskatt 2021

Från den 1 januari 2021 höjs energiskatten till 44,50 öre/kWh inklusive moms.