Ändrad energiskatt 2020

Från den 1 januari 2020 höjs energiskatten till 44,13 öre/kWh inklusive moms.