Ändrad energiskatt

Från den 1 januari 2019 höjs energiskatten till 34,7 öre/kWh exklusive moms.