Upplands Energi stödjer tjejer

Upplands Energi är ett lokalt energiföretag med ett stort samhällsengagemang. Vi engagerar oss i lokal idrott, företagande och även ideella föreningar. Vi värnar om allas välmående och bidrar genom sponsring till Uppsala Kvinnojour och Uppsala Tjej- och Transjour. Båda föreningarna är ideella och deras målsättning är att verka för kvinnors och tjejers rättigheter. Uppsala tjej- och transjour jobbar också med att stötta och stärka unga tjejer och unga transpersoner.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice