Robert Andrén Generaldirektör Energimyndigheten och Joacim Eronen VD Upplands Energi

Nästa steg av projekt VäxEl

På Solelmässan 2018 i Uppsala startade nästa steg av projekt VäxEl. Ett projekt som drivs på Upplands Energis elnät och delfinansieras av Energimyndigheten. Startskottet för nästa steg går ett knappt halvår efter att projektet tilldelats världspriset ISGAN Award of Excellence för sitt sätt att lösa energiutmaningen som samhället  står inför.

Utmaningen gäller inte mängden energi utan hur mycket effekt man kan använda samtidigt i ett samhälle. VäxEl-projektet startades för att lösa utmaningen och har framförallt uppmärksammats eftersom flera  marknadsaktörer är involverade och för att det kombinerar system och styrning som tillsammans effektivt lett till att så lite effekt som möjligt tas ut under de timmar då elnätet är högt belastat. Projekt VäxEl kombinerar solceller, batterilager, elbilsladdning och värmepumpsstyrning samtidigt som man minskar belastningen på elnätet, möjliggör användning av mer förnybar energi och framförallt gör vi det helt utan att elkunderna behöver ändra sitt beteende eller få höjda elkostnader.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice