Prestigefyllt besök

Vårt elnät som blivit utsett till världens smartaste elnät och blivit tilldelade ”Award of Excellence” av International Smart Grid Action Network har haft besök av en delgation från Indien. Syftet med besöket var att titta på lösningar för smarta elnät.

Besöket är ett led i Sveriges nära innovationssamarbete med Indien som startades av energiminister Ibrahim Baylan. Besöket arrangerades av Arati Davis, Sweden India Business Council, som är ett affärsråd mellan Sverige och Indien.

Gästerna kom från olika nätmyndigheter bland annat deltog Vishal Kapoor, Director of The Ministry of Power, Government of India, som är ansvarig för utvecklingen av elenergi i Indien.

Deltagare var, bakre raden från vänster; Vishal Kapoor, Director of The Ministry of Power, Government of India, Joachim Lindborg, Sustainable Innovation, Håkan Österlund Upplands Energi, Fredrik Björklund, Stuns Energi, Albin Carlén, Forum för smarta elnät.
Främre raden från vänster; Reena Suri, India Smart Grid, Arati Davis, Sweden India Business Council, Helena Lindqusit Lightswitch samt Kumud Wadhawa, National Smart Grid Mission.

- Det är viktigt att koppla ihop samtal med faktiska projekt och lösningar. Vi vill hålla en öppen dialog och ett utbyte där innovativa lösningar kan flyta fritt mellan Indien och Sverige, säger Albin Carlén, Forum för smarta elnät.