Ingångna fasta elavtal gäller

Nyhetsmedia rapporterar att det finns energibolag i Sverige som vill häva redan ingångna fasta elhandelsavtal och åberopar force majeure pga den turbulenta marknadssituationen som råder.

Upplands Energi är inte ett av dessa företag, Upplands Energi hänvisar inte till force majeure. Upplands Energis avtal gäller och har inga planer på att häva redan ingångna fasta elhandelsavtal.

 

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice