Föreningsstämma 2023

Tisdagen den 18 april kl 18.00

Plats för Föreningsstämman kommer att aviseras på hemsidan.

På stämman kan endast registrerade medlemmar rösta och delta.

PROGRAM:

Kl 18.00 Registrering i röstlängd
Kl 18.30 Föreningsstämma

Anmälningsformulär

Anmälan senast 4 april.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice