Angående SVT Nyheter och elnätsavgifterna

"Regeringen vill tvinga elbolagen att sänka priserna. Avgifterna för elnätet ska sänkas kraftigt, De flesta elnätskunderna kan få upp till 21 procents lägre avgift efter år 2020 enligt regeringens egna beräkningar. De senaste åren har priset för elnätet höjts kraftigt. Det är framför allt de tre största företagen som höjt priset för att kunderna ska få elen hem till sig " förmedlar SVT.

Upplands Energi konstaterar att det tyvärr ej framkommer att företaget ej höjt nättariffen på många år samt har en konkurrenskraftig prisnivå.

Upplands Energi driver ett elnät som geografiskt omfattar nästan halva Uppsala- samt delar av Heby- och Östhammars kommun. Upplands Energi driver dock inte elnätet inne i själva Uppsala stad där kunderna är anslutna till en av de tre stora elbolagen. I närområdet är det därför ganska relevant att jämföra Upplands Energis nättariff med det pris en nätkund erhåller inne i Uppsala. Denna jämförelse visar att det stora elbolaget är ca 45 % dyrare.

Vi har genom ett långsiktigt arbete kunnat bibehålla en konkurrenskraftig nivå på nättariffen. Genom god framförhållning och ett långsiktigt underhåll har vi även relativt få störningar på elnätet. Upplands Energi vädersäkrar, bygger om i en hög takt samt gör stora satsningar för framtidens elförsörjning. Vår långsiktighet och medarbetarnas mycket goda arbete har medfört att Upplands Energi ej höjt nättariffen på många år.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice