Vi stöttar Uppsala Kvinnojour och Uppsala Tjej och Transjour

Upplands Energi är ett lokalt energiföretag med ett stort samhälls­engagemang. Vi engagerar oss i lokal idrott, företagande och även ideella föreningar. Vi värnar om allas välmående och önskar Uppsala Kvinnojour och Uppsala Tjej-och Transjour god jul med ett bidrag till deras verksamheter. Båda föreningarna är ideella och deras målsättning är att verka för kvinnors och tjejers rättigheter.
Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice