Vi stöttar Uppsala Kvinnojour och Uppsala Tjej och Transjour

Upplands Energi är ett lokalt energiföretag med ett stort samhälls­engagemang. Vi engagerar oss i lokal idrott, företagande och även ideella föreningar. Vi värnar om allas välmående och önskar Uppsala Kvinnojour och Uppsala Tjej-och Transjour god jul med ett bidrag till deras verksamheter. Båda föreningarna är ideella och deras målsättning är att verka för kvinnors och tjejers rättigheter.