Världens smartaste elnät finns i Uppland!

International Smart Grid Action Network (ISGAN), har tilldelat projektet VäxEl ”Award of Excellence”. Företagen Upplands Energi och Ngenic driver tillsammans VäxEl, som kopplar ihop elbilsladdning, solceller, energilagring samt värmepumpar i Upplands Energis elnät till ett av de få verkliga ”Smart Grid”. Initiativet delfinansieras av Energimyndigheten.

Priset, som delades ut av energiminister Ibrahim Baylan, går till det projekt som på bästa sätt främjar energiomställningen och möjliggör av mesta möjliga förnybar energi i elnätet.
- För att öka andelen förnybar energi och för ett mer flexibelt energisystem är utveckling av nya tekniska lösningar viktigt. Det är därför väldigt glädjande att se de framsteg som svenska företag gör internationellt och jag gratulerar till utmärkelsen som bekräftar att vi är världsledande inom området, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Den energiomställning som nu snabbt sker i samhället innebär att förnyelsebar och lokalproducerad solel, elbilsladdning och energilager kommer in i det befintliga energisystemet.
- Våra team jobbar redan idag med morgondagens kundrelation, när kunden själv producerar och lagrar sin solenergi, laddar sin elbil samt gör detta på det mest effektiva sättet – helt automatiskt. Utöver den mycket viktiga kundnyttan så har vi har visat att vi på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan driva ett arbete i den absoluta framkanten av utvecklingen. Vi har nu en möjlighet till att styra den elektriska effekten så att elnätet nyttjas på bästa sätt – till nytta för både kunderna som för elnätet säger Joacim Eronen VD för Upplands Energi

Digitaliseringen av energisystemet är en av nyckelfaktorerna till omställningen mot 100% förnybart. VäxEl-projektet har visat att de nya digitala lösningarna som finns kommersiellt tillgängliga har integrerats på ett enkelt sätt och skapar mervärden för både kunder och deras eget bolag Upplands Energi.
- Vår teknik finns och fungerar, det visar samarbetet med Upplands Energi, säger Björn Berg, VD för energiteknikföretaget Ngenic. Han fortsätter; Efter att de olika delarna har testats under flera säsonger, har lösningarna nu permanentats i nätet eftersom de är direkt lönsamma och effektivare jämfört med klassisk teknik. Vi upplever nu en stor efterfrågan från branschen och konsumenter. Ngenic medverkar i ett flertal projekt där vi levererar våra system och lastbalanseringslösningar

 

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice