Upplands Energi genomför kundundersökning

Upplands Energi tillhör den absoluta Sverigetoppen i kundnöjdhet och har Upplands mest nöjda kunder. Hur du som kund upplever vår service och hur vi motsvarar dina förväntningar är den absolut viktigaste informationen till vårt utvecklingsarbete. Vi genomför därför årliga kundundersökningar för att ha ett bra
underlag till detta kontinuerliga utvecklingsarbete. I år kommer undersökningen att pågå från den 8:e september fram till slutet av oktober.

Tack på förhand alla ni kunder som kommer att bidra till vår utveckling!