HANDSLAGET - 41 st elföretag visar vägen till en kundvänlig elmarknad


Efter mer än tio år av utredningar, rusande teknikutveckling och parallella reformer på nationell- och europeisk nivå så har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk modell (ECM). Nu presenterar därför 41 lokala och regionala elföretag alternativa förslag, med kunden i fokus.

- I den historiskt stora expansionen av Sveriges elsystem vi nu står inför kommer elnäten att spela en helt avgörande roll för att nå klimatmål och samhällets energiomställning till att bli fossilfritt. Då måste vägen framåt vara tydlig, effektiv och utformas utifrån ett kundperspektiv, säger Joacim Eronen, vd på Upplands Energi och en av aktörerna bakom rapporten ”Handslaget - en mer kundvänlig elmarknad”.

Grundsyftet med ECM var att göra elmarknaden enklare för kunderna, med fokus på att avveckla systemet med två fakturor (en för elhandel och en för elnätet) och få till en samlingsfaktura. Kritiken har dock varit omfattande. Representanter från myndigheter, intresseorganisationer och politik har pekat på hur reformen hotar individers integritet, rikets säkerhet och elmarknadens finansiella stabilitet samt inte minst kommer reformen att kraftigt bromsa in samhällets energiomställning.
Skulle regeringen välja att gå vidare med förslaget om en elhandlarcentrisk modell kommer det även att leda till betydande kostnader för kunderna. Därför har Upplands Energi tillsammans med 40 andra elföretag följt reformen på nära håll under det dryga decennium den har planerats och kan konstatera att verkligheten har sprungit förbi dess ursprungstanke.

En central teknikutveckling sedan tanken med ECM skapades är digitaliseringen som fullkomligt stormar fram och kraftigt minskar problemet med två pappersfakturor.

- Men den absolut största skillnaden mellan nu och då är insikten om hur fullkomligt central kontakten mellan kunder och elnätsföretag är för att klara av energiomställningen till ett fossilfritt samhälle och att motverka kapacitetsbristen i våra elnät. Den kontakten skulle brytas i och med ECM, eftersom reformen bygger på att kunderna enbart ska ha kontakt med elhandlarna och inte med elnätsföretagen som sitter på kompetensen och kunskapen. Vi kan inte sitta tysta och låta detta hända i Uppland och i Sverige. Därför har vi nu, tillsammans med 40 andra elföretag, utarbetat en rapport med flera alternativa lösningar på de utmaningar som vi står inför, säger Joacim Eronen

En förutsättning för att kunna genomföra ECM är att all data om Sveriges elförbrukning centraliseras, alla Sveriges elkunder och deras vanor skall in i en central stor data server, en hubb.

- Närheten till kunden ska vara utgångspunkten för framtidens elmarknad och den närheten har det lokala energiföretaget. Elmarknadshubben är mycket dyr, integritetskränkande och passé. Vi vill belysa detta nu innan ett eventuellt beslut om EMC tas säger Joacim Eronen

De utmaningar som fortfarande finns kvar sedan ECM och elmarknadshubben började utredas kan åtgärdas - utan att göra om elmarknaden. Dessa rör bla fullmaktshantering, el fakturans utformning, anvisningsavtal och statistikproduktion. Rapporten visar att dessa sakfrågor kan lösas betydligt effektivare än genom den omvälvande reformen ECM med tillhörande elmarknadshubb. Med åtta konstruktiva förslag pekar rapporten på hur Sverige kan möta utmaningar på slutkundsmarknaden, samtidigt som konkurrenskraft, energiomställning och klimatmål säkras.

Om rapporten:
Rapporten ”Handslaget - en mer kundvänlig elmarknad” har tagits fram av 41 lokala och regionala elföretag med en lång samlad erfarenhet av Sveriges elsystem. Rapporten är även ett resultat av dialoger med viktiga intressenter till reformen.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice