Energiskatten flyttas från elhandel till elnät

Från den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Energiskatten på den el du använder fram till årsskiftet debiteras av din elhandlare. Energiskatten på den el du förbrukar efter 1 januari 2018 kommer att debiteras av ditt elnätsföretag. Det innebär inga ökade kostnader för dig, bara en förflyttning. Energiskatten för 2018 blir 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms).

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice