Upplands Energi har med bred marginal Upplands nöjdaste kunder!

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är Upplands Energi det elbolag i Uppland som med en bred marginal har de nöjdaste kunderna. I hela Sverige ligger Upplands Energi i Sverigetoppen.

Detta förtroende styrker oss i vår strategi att ett lokalt uppländskt energiföretag med en stark förankrad samhälls- och miljöprofil och en enastående kundservice är vad upplänningarna önskar och efterfrågar.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice