Ändrad energiskatt

Från 1 juli 2017 höjs energiskatten med 3 öre/kWh och den totala skatten blir då 32.5 öre/kWh (40,63 öre inkl moms). Skattehöjningen ska finansiera en avveckling av effekskatten på kärnkraft samt säkning av fastighetsskatten på vattenkraftanläggningar.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice