Utbyte av elmätare enligt nya funktionskrav

För att möta kommande funktionskrav enligt de nya lagarna och förbättra driftsäkerheten kommer vi att under de kommande två åren driftsätta ett nytt mätinsamlingssystem. Samtidigt byter vi ut befintliga elmätare till mätare med ny modern teknik. Mätarbytet för dig som kund är kostnadsfritt.

I april påbörjades bytet av elmätare på uppdrag från Upplands Energi med personal från installationsföretaget Elektra installation. Vi beräknar att uppdraget är klart sommaren 2019 och att alla våra kunder då har nya mätare installerade.

Bytet kommer att ske områdesvis och när vi närmar oss mätarbyte i ditt område meddelas du om detta brevledes. Underlätta gärna mätarbytet för montören genom att röja undan eventuellt hindrande föremål, buskar, snö eller andra hinder vid mätarplatsen. Sannolikt behöver du inte

vara på plats när bytet sker. Om montören på något sätt behöver din hjälp för att komma åt mätaren kontaktar Elektra installation dig. Uppdatera gärna dina kontaktuppgifter på Mina sidor så Elektra installation kan komma i kontakt med dig vid behov.

OBS! Vid mätarbytet kommer vi bryta leveransen av el en kort stund.

Vill du boka en tid för bytet är du välkommen att kontakta Elektra installations tidsbokning på 0278-636 382

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice