Helikopterbesiktning av våra elledningar

För att säkra en trygg elleverans besiktar Upplands Energi elnätet med helikopter.

Från måndag 3 maj till fredag 7 maj kommer våra elledningar besiktigas med hjälp av helikopter. Detta innebär att lågt flygande helikopter kan förekomma. Vi undviker i möjligaste mån att flyga lågt nära lantbruk, hästar och betesdjur.

Vi besiktigar elledningarnas tekniska skick samt även närliggande växtlighet för att lokalisera träd som riskerar att falla på elledningar. Radio Upplands trafikinformation rapporterar dagligen om vilka områden som berörs.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta vår eldriftledare på telefon 018-37 00 00.