Energi Företagens film om Upplands Energi

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Som ett led i detta vill Energi Företagen bidra till utvecklingen mot ett smartare energisystem som klarar att möta utmaningar som klimathot, digitalisering och urbanisering. I denna film från Energi Företagen får vi höra vår VD Joacim Eronens och vår Dokumenttekniker Reza Hashemians tankar om energi och framtidens utveckling. #energijobb

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice