Upplands Energi går mot trenden:
Behåller elnätsavgiften oförändrad 2017, och erbjuder sina nätkunder en ny intelligent termostat.

Upplands Energi har beslutat att behålla sina elnätstaxor oförändrade för 2017, lite tvärtemot hur andra elnätsföretag agerar.  I sitt arbete för att stärka kundnyttan erbjuder man dessutom sina nätkunder en intelligent termostat som styrs via en app. Termostaten har utvecklats av Uppsalaföretaget Ngenic och den bidrar till en effektivare temperaturstyrning av vattenbaserade värmesystem. Samtidigt bidrar det till att hålla elnätsavgifterna nere.

- Vi har som mål att ständigt jobba med effektivisering av drift och underhåll i vårt elnät. Vi investerar samtidigt 28 miljoner årligen för att stärka leveranssäkerheten och höja kvalitén på elnätet för våra nätkunder, säger Joacim Eronen, vd för Upplands Energi

Det lokala elnätsföretaget går nu alltså i frontlinjen för det som kallas smarta nät, med ny teknik som ger en direkt ekonomisk nytta för både dem själva och kunderna. Joacim fortsätter:

- Vi är ett kundägt företag där alla elnätskunder är delägare. Det finns inget egenvärde att höja avgifterna för oss, tvärtom, drivkraften för att förvalta ägarnas investeringar för ett framtidssäkert elnät måste ske på ekonomiska villkor snarare än ett sätt att höja intäktsramen.

Styrsystemet, Tune, som man nu installerar i stor skala har under den gånga vintern testats framgångsrikt i ett samarbetsprojekt mellan Upplands Energi och Ngenic. Projektet är medfinansierat av Energimyndigheten och leds av Sustainable Innovation.

- Vi har efter flera år av utveckling och tester nu bevisat i praktiken nyttan med intelligent styrningen av villavärmen. Det ger ökad boendekomfort samtidigt som det spar energi. Kunder upplever också en trygghet i att kunna veta hur huset mår när man är bortrest och kunna välja hur varmt man vill ha det när man kommer hem, säger Björn Berg från Ngenic.

Projektet som kallas KlokEl går nu in i slutfasen men redan nu har man sett nyttan och tecknar nu kommersiella avtal för att kunna gå ut i större skala.

För ytterligare information kontakta:
Joacim Eronen, VD Upplands Energi
Joacim.eronen@upplandsenergi.se 018-67 84 00

Joachim Lindborg, projektledare Sustainable Innovation
Joachim.lindborg@sust.se  070-644 22 70
Björn Berg, Ngenic AB
Bjorn.berg@ngenic.se  0705-70 70 17

 

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice