Energimarknadsbyråns studiebesök om Upplands Energis höga kundnöjdhet

Energimarknadsbyråns styrelse hade i veckan ett studiebesök hos Upplands Energi. Energimarknadsbyrån styrelse består av ledamöter som till vardags företräder Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten samt branschorganisationerna Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige.

Energimarknadsbyrån har till uppdrag att informerar om och ge råd samt vägledning i frågor som rör energimarknader samt att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag.

Syftet med byråns studiebesök var att få input från Upplands Energi gällande hur företaget jobbar med och utvecklar sitt kundfokus. Hur gör Upplands Energi för att erhålla så nöjda kunder som företaget har? Hur når man sverigetoppen samt med bred marginal, Upplands mest nöjda kunder?

Studiebesöket avslutades med att Upplands Energi förevisade hur projekt ”Klok El”, via en smart styrning av kundens värmepump, förbättrar inomhuskomforten samtidigt som kunden spar energi.

Energimarknadsbyråns styrelse framförde mycket positiva åsikter om Upplands Energis verksamhet och tackade för det givande studiebesöket.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice