Upplands Energi bidrar till en hållbar framtid

Vi på Upplands Energi är stolta över att vi har installerat flera hundra solcellsanläggningar och tusentalet värmepumpar som spar energi samtidigt som de bidrar till en bättre miljö. Som kund hos Upplands Energi kan man köpa miljömärkt el i form av sol, vind, vattenkraft och lokalt producerad miljöel från ENA’s kraftvärmeverk i Enköping. Vi erbjuder och installerar laddstationer för elbilar och följer utvecklingen av energilagring.

Lev som du lär!

Upplands Energis kontor och verksamhet värnar givetvis också om miljön och för att minska energiförbrukningen så har vi gjort följande miljöåtgärder:

• Monterat solcellsanläggningar på taken till kontoret och sidobyggnaden

• Tilläggsisolerat kontoret och sidobyggnaden med lösull

• Bytt ventillationsanläggningen för kontoret till en med återvinning

• Ersatt dieseln för våra fordon med Ecopar, miljödiesel

• Bytt utomhusbelysningen från kvicksilver till LED-lampor

• Monterat laddstationer för elbilar till våra besökande

• Bytt avfuktaren i tvätthallen till en med återvinning

• Bytt garageportarna till sådana med bättre isolering

• Tagit bort Kreosotstolparna som användes som kantstöd runt parkeringen

• Monterat 4 stycken  luft/luft värmepumpar på kontor och sidobyggnad

• Slutat använda kreosotimpregnerade stolpar i kraftledningarna

• Monterat rörelsesensorer för belysningen där man sällan vistas

• Deltar i Klokel projektet som gäller smart styrning av värmepumpar,

   (finansierat av Energimyndigheten och internationellt uppmärksammat).

• Installerat snabbladdare och solceller till Uppsala Taxi för laddning av deras Tesla elbil

• Erbjuder fjärrvärmekunder smartare styrning av värmeväxlare

Införskaffat elhybrid till fordonsflottan

 

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice