Solcellsanläggning nr 100 installerades hos Anita och Lars-Olov

Upplands Energi har installerat mer än 100 stycken solcellsanläggningar och den hundrade installerades hos Anita och Lars-Olov Persson i Börje-Ströja i mitten av november. Deras solcellsanläggning består av 33 stycken 260W solpaneler som täcker en yta av 55m2  av taket på deras stall. Solelsproduktionen beräknas bli cirka 7 000kWh/år. Anita och Lars-Olovs behov att köpa el kommer nästan halveras, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö.

Ta vara på solens energi och producera din egen el med solceller. Med solceller minskar du behovet av att köpa in el. Du bidrar aktivt till omställningen till det hållbara samhället samtidigt som du blir mindre utsatt för svängningar i energipriset. Är du intresserad av en egen solcellsanläggning, där du producerar din egen el, så är vi gärna din partner. Vi kommer ut till dig och tillsammans tittar vi på förutsättningarna och tar fram en lösning som passar dig och dina behov. Läs mer om SoEl här.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice