Kundundersökning

Service och kvalité är viktigt för oss. Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet. Ett led i detta arbete är att vi årligen genomför en kundundersökning i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Undersökning kommer att genomföras via telefon mellan 7:e oktober och 20:e november 2014.

Hoppas att du vill hjälpa oss med dina synpunkter om du blir kontaktad - dina synpunkter är viktiga för oss.
Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice