Nättariffjustering 2014

Upplands Energi justerar nättariffen från den 1 augusti, den nya nätprislistan kan du läsa här.

Upplands Energis långsiktiga strategi är att fokusera än mer på att bygga om elnätet. Vi har därför kraftigt ökat reinvesteringsnivån och kommer de närmaste åren att genomföra omfattande ombyggnationer på elnätet. Investeringarna har ökat från historiska ca 15 miljoner kronor/år till i dagsläget mer än 25 miljoner/år d.v.s. en ökning med nästan 70 %. I förhållande till företagets storlek är vi nu ett av de elnätsföretag som investerar mest i hela Sverige.

Hela tariffjusteringen går oavkortat till den ökade reinvesteringsverksamheten.
Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice