ELSÄKERHETS-, NÄTÖVERVAKNINGS- OCH ELBEREDSKAPSAVGIFT – VAD ÄR DET?

I början av året erhåller alla elnätkunder, på sin elnätfaktura, kostnader för statliga avgifter. Detta är myndighetsavgifter som går direkt till berörd statlig myndighet och kan ej påverkas av Upplands Energi. Avgifterna debiteras en gång per år.
 
Vilka avgifterna är och varför de tas ut:

  • Den första är en Elsäkerhetsavgift som tas ut en gång per år för att finansiera Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har till uppgift att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån i Sverige. Avgiften är momsbelagd.
     
  • Den andra är en Nätövervakningsavgift som tas ut en gång per år för att finansiera delar av Energimarknadsinspektionen, som är den övervakande och reglerande myndigheten för alla elnätsföretag. Avgiften är momsbelagd.
     
  • Den tredje är en Elberedskapsavgift som tas ut en gång per år för att finansiera den del inom Svenska Kraftnät som ansvarar för de beredskapsåtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Avgiften är momsbelagd.
Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice