Samhällsengagemang

Upplands Energi är ett lokalt företag med en historisk förankring i den uppländska myllan.
Företaget har varit verksamt sedan 1918 och kommer alltid att vara det
lokala och personliga energiföretaget som lever och verkar mitt bland kunderna i hela Uppland.

Upplands Energi vill vara en positiv kraft för det uppländska samhället varför vi engagerar oss genom att stötta och uppmärksamma individer eller organisationer som gjort något extra för vårt gemensamma samhälle här i Uppland!

Vi vill bygga relationer med inriktning mot områdena miljö, hälsa, kultur, idrott, barn samt äldre. Insatsen eller arbetet bör tydligt vara utfört i Uppland samt tillföra vårt gemensamma samhälle en förbättring.

Vill du eller din organisation ansöka om stöd eller om du vill nominera någon - sänd en förfrågan till kundservice@upplandsenergi.se. Märk din ansökan med ”samhällsengagemang”. Om vi finner innehållet vara intressant kontaktar vi dig.

Upplands Energi kan bidra med det företaget är bäst på - företagets egna produkter och tjänster. Bidrag i form av pengar kan förekomma. Tanken är att Upplands Energis samhällsinsatser ska skapa ett mervärde för alla upplänningar, för såväl gammal som ung.
Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice