Första solcellsanläggningen i drift i Bälinge.

Gör din egen el med solceller


Vi hjälper dig att bygga din egen solcellsanläggning så att du kan producera din egen el. Producerar du mer el än du behöver så köper vi överskottet till överenskommet pris.

Våra paketlösningar är kompletta och inkluderar allt som behövs för att montera och koppla in systemet.

Växelriktaren är av fabrikat Fronius som är en av de största leverantörerna i världen på utrustning till solcellsanläggningar. Solpanelerna kommer från JA Solar och har en garanterad livslängd på 25 år.

Läs om våra paketlösningar här

Upplands Energi har monterat och driftsatt den första solcellsanläggningen för elproduktion på ett tak till en villa i Bälinge.
Anläggningen kommer att producera ca 5 000 kWh el per år och det gör att villan är självförsörjande på el under sommarhalvåret. Soliga dagar kommer villan att generera ett överskott av el som då köps av Upplands Energi för att distribueras vidare till andra kunder i elnätet.
Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice