Våra elpriser

Trygg Vinter

Trygg Vinter är ett tillval till rörligt elpris. Du har fast pris november-mars följt av rörligt från 1 april 2014. Du har varje år möjlighet att teckna nytt vinterpris.