Sverige har fyra elområden

Den 1 november 2011 delades Sverige upp i fyra elområden. Uppdelningen innebär att elkunder i södra Sverige, tillhörande elområde 4, får något högre elpriser än övriga landet.

Elområde 4 omfattar Skåne, Halland, Kronoberg och Kalmar län. Om din elanläggning är i detta område kan du kontakta vår kundservice för prisuppgift, telefon 018-67 84 00.

Upplands Energis elnät och närliggande län hör till elområde 3.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice